Έρευνες

Έρευνα Γενικού Πληθυσμού

Με σκοπό την άντληση στοιχείων σχετικά με το Δείκτη Επικράτησης της χρήσης στο Γενικό Πληθυσμό, τον οποίο παρακολουθεί το ΕΚΤΕΠΝ/Τμήμα Παρακολούθησης, διενεργεί κάθε 3 χρόνια την Έρευνα Γενικού Πληθυσμού (ποσοτική έρευνα), η οποία αφορά στην επικράτηση της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 15-64 χρονών. Στα πλαίσια αυτά διεξήχθηκε το 2016 η τέταρτη σειρά της έρευνας την οποία μπορείτε να δείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: Έρευνα Γενικού Πληθυσμού 2016


Πανευρωπαϊκή Έρευνα στο Mαθητικό Πληθυσμό- ESPAD

H έρευνα ESPAD διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια σε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών. Για πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έρευνα του 2016 ακολουθήστε στο σύνδεσμο: ESPAD


Έρευνα "Κοινωνικού Κόστους"

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει πρωχωρήσει στη διεξαγωγή της δεύτερης σειράς της έρευνας με θέμα: "Το κοινωνικό κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο". Σκοπός της έρευνας είναι η εκτίμηση του κόστους που επιβάλει στην κοινωνία η ύπαρξη του φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών. Συγκεκριμένα το κόστος πρόληψης, θεραπείας, οι δαπάνες επιβολήε του νόμου, η απώλεια εισοδήματος και η μείωση της παραγωγικότητας. 

Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας Κοινωνικού Κόστους (2016)

Σύντομο ενημερωτικό έντυπο αποτελεσμάτων (ελληνικό)(αγγλικό)

Για πρόσβαση στην πρώτη σειρά της έρευνας (2007), ακολουθήστε το σύνδεσμο: Έρευνα Κοινωνικού Κόστους. 


Έρευνα Μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV, HCV ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών

Μέσα στα πλαίσια μείωσης των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και συγκεκριμένα της μείωσης του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε χρήστες, κατά το 2016 η ΑΑΕΚ διεξήγαγε έρευνα με θέμα την «Επικράτηση μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV και HCV και συμπεριφορών υψηλού κινδύνου ανάμεσα σε Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών».

Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων όσον αφορά στις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου και στην εξακρίβωση της επικράτησης των ιών Ηπατίτιδας Β (HBV), Ηπατίτιδας C (HCV) και HIV στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίοι αναζητούν θεραπεία ή άλλες υπηρεσίες στα θεραπευτικά κέντρα στην Κύπρο. Ομάδα στόχος αποτέλεσαν άτομα που έχουν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους ενέσιμη χρήση ουσιών εξάρτησης. Πρόκειται για μια βιο-συμπεριφορική μελέτη, η οποία συνδυάζει τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων (αίμα) και δεικτών συμπεριφοράς (ερωτηματολόγιο) από τα ίδια άτομα. Η έρευνα συνεχίστηκε και το 2017, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων. 


Έρευνα στο στρατό: «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη ουσιών εξάρτησης»

Η ΑΑΕΚ από τον Φεβρουάριο του 2012 ξεκίνησε μια νέα συνεργασία  με το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά (Ε.Φ), η οποία θεσμοθετήθηκε μέσω Μνημονίου Συνεργασίας. Μια από τις δράσεις του Μνημονίου συνεργασίας αποτελεί η διενέργεια της έρευνας «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη ουσιών εξάρτησης».

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο σειρές ερευνών (2013 και 2017) και οποιαδήποτε στοιχεία προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για σκοπούς αναδιαμόρφωσης πολιτικών έτσι που αυτές να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πεδίου του.

Η διεξαγωγή της έρευνας, έγινε με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα (ανώνυμα) των στρατιωτών αλλά και με προσοχή έτσι ώστε να μην πληγεί η ακεραιότητα του έργου της Εθνικής Φρουράς.


Έρευνα Ανάλυσης Λυματών

Η έρευνα ανάλυσης λυμάτων διεξάγεται κάθε χρόνο στην Ευρώπη με στόχο τη διερεύνηση των επιπέδων των συγκεντρώσεων ναρκωτικών ουσιών σε αστικά λύματα. Ανάμεσα στις 18 Ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα είναι και η Κύπρος όπου η τοπική έρευνα και ανάλυση διεξάγεται από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού ‘Νηρέας’ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Από το 2018 και με τη χρηματοδότηση της ΑΑΕΚ, η έρευνα θα επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες  (αντί δύο – Λευκωσίας και Λεμεσού, που γινόταν μέχρι τώρα), ενώ παράλληλα θα συμπεριληφθεί και η ανάλυση για τα επίπεδα συγκεντρώσεων της κάνναβης, η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν στις προηγούμενες αναλύσεις.  

Με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας (2017) φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση στις συγκεντρώσεις μεθαμφεταμίνης στην περιοχή της Λεμεσού. Για περισσότερα σχετικά με την Ευρωπαϊκή έρευνα αλλά και πληροφορίες για την Κύπρο, ακολουθήστε τους συνδέσμους.


Έρευνα ανάμεσα σε χρήστες παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσης και τρίτης ηλικίας: Ιστορίες Ζωής

Η ΑΑΕΚ, με σκοπό τη μελέτη της βιωμένης κοινωνικής πραγματικότητας των χρηστών παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσης και τρίτης ηλικίας (>=40 ετών), διεξήγαγε ποιοτική μελέτη (ΑΑΕΚ, 2009 & 2017) και συγκεκριμένα, βιογραφικές συνεντεύξεις με οκτώ χρήστες μέσης και τρίτης ηλικίας (τέσσερις το 2009 και τέσσερις το 2017). Τα νοήματα και οι εμπειρίες των χρηστών παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσης και τρίτης ηλικίας στην Κύπρο, έδωσαν το έναυσμα παρακολούθησης της εξελικτικής τους πορείας, ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Για πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας, ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας