Έρευνες

Ρέιβ πάρτι, ρέιβερ και χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (2007)


Έρευνα συλληφθέντων για παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες (2008)


Εxperts’ opinions on available responses to women drug users (2012)


Πανευρωπαϊκή Έρευνα στον Mαθητικό Πληθυσμό- ESPAD 2015


Έρευνα κοινωνικού κόστους (2020)

Σχετικό βίντεο με τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας, είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο εδώ.


Έρευνα Μολυσματικών ασθενειών HIV, HBV, HCV ανάμεσα σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (2018)


Έρευνα ανάμεσα σε χρήστες παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσης και τρίτης ηλικίας: Ιστορίες Ζωής (2018)


Έρευνα Aνάλυσης Αστικών Λυμάτων

Παρουσίαση Έρευνας Αστικών Λυμάτων στην Κύπρο για το 2020, Δρ. Χρίστος Μηνά


Έρευνα Γενικού Πληθυσμού 2019


Ευρωπαϊκή έρευνα στο Διαδίκτυο για τα ναρκωτικά (EWSD): COVID-19  (2020)


Έρευνα: «Xρήση εξαρτησιογόνων ουσιών ανάμεσα στον πληθυσμό ΛΟΑΤΙ+ και ειδικότερα για το "chemsex"»


Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τα Ναρκωτικά


Έρευνα στο στρατό: «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη ουσιών εξάρτησης»

Η ΑΑΕΚ από τον Φεβρουάριο του 2012 ξεκίνησε μια νέα συνεργασία  με το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά (Ε.Φ), η οποία θεσμοθετήθηκε μέσω Μνημονίου Συνεργασίας. Μια από τις δράσεις του Μνημονίου συνεργασίας αποτελεί η διενέργεια της έρευνας «Στρατιωτική Θητεία: Χώρος για πρόληψη ουσιών εξάρτησης».

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο σειρές ερευνών (2013 και 2017) και οποιαδήποτε στοιχεία προέκυψαν, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για σκοπούς αναδιαμόρφωσης πολιτικών έτσι που αυτές να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πεδίου του.

Η διεξαγωγή της έρευνας, έγινε με πλήρη σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα (ανώνυμα) των στρατιωτών αλλά και με προσοχή έτσι ώστε να μην πληγεί η ακεραιότητα του έργου της Εθνικής Φρουράς.


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ISEC «Νέες Ψυχοδραστικές Ουσίες (ΝΨΟ): Αύξηση της γνώσης διαμέσου της έρευνας και παροχή εμπειρικά τεκμηριωμένης εκπαίδευσης» (2016)

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα