Συστήμα Υποβολής Παραπόνων

Τα παράπονα μπορούν να αποτελέσουν ένα ζωτικό μέσο ανατροφοδότησης από τους χρήστες των θεραπευτικών υπηρεσιών, τα οποία παρέχουν μοναδικές και χρήσιμες πληροφορίες στις δομές, όσον αφορά στη βελτίωση ποιότητας και στη διαχείριση των κινδύνων.  Η δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος υποβολής παραπόνων το οποίο προωθείται από την ΕΕ αλλά και θεσπίζεται από την Νομοθεσία Περί Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών (2004) της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα αποτελεί δράση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020, έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων και δομών και τη συγκράτηση των ατόμων στη θεραπεία.

Η ΑΑΕΚ σε συνεργασία με τις θεραπευτικές δομές τοξικοεξάρτησης ετοίμασε τον Οδηγό Συστήματος Παραπόνων, ο οποίος παραθέτει τις αρχές που διέπουν τέτοια συστήματα, την προτεινόμενη διαδικασία και τα σχετικά έντυπα. Παράλληλα, η ΑΑΕΚ παραμένει στη διάθεση των δομών για την παροχή οποιασδήποτε στήριξης χρειάζεται αναφορικά με τη δημιουργία συστήματος παραπόνων.

Η ύπαρξη και η εφαρμογή τέτοιου συστήματος αποτελεί βέλτιστη πρακτική, για αυτό και από το 2016 αποτελεί προϋπόθεση για έγκριση και επιχορήγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Για πρόσβαση στον Οδηγό του Συστήματος Υποβολής Παραπόνων ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα