Νομοθεσίες

Για το νόμο που προνοεί για τη μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου σχετικά με την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (Ο Περι πρόληψης της χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμος του 2017) ακολουθήστε το σύνδεσμο.

      Ιδρυτικός Νόμος Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου ΑΣΚ 

Πιο κάτω παρατίθενται αυτούσιες οι νομοθεσίες του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου που σχετίζονται με τις παράνομες και τις νόμιμες ουσίες καθώς και με την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας