Αδειοδοτημένα Θεραπευτικά προγράμματα από την ΑΑΕΚ

Για πρόσβαση στις Υπηρεσίες θεραπείας για τις παράνοµες ουσίες, το αλκοόλ και την παθολογική ενασχόληση µε τυχερά παιχνίδια που είναι διαθέσιμες στην Κύπρο και εγκεκριμένες από την ΑΑΕΚ, μπορείτε να δείτε τον σχετικό οδηγό της Αρχής,  στο σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα