Εκδόσεις / Έντυπα

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες, σε ποιούς απευθύνεται  και τους τομείς παρέμβασης, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, είναι διαθέσιμες στο έντυπο ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ελληνικα) και  WHO WE ARE (αγγλικά)

   

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε έντυπα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου που επικεντρώνονται στην πρόληψη ή/και περιέχουν πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Απευθύνονται τόσο σε ειδικούς στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, όσο και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι έφηβοι, γονείς, εκπαιδευτικοί κλπ.


Εξαρτησιογόνες Ουσίες

Αλκοόλ

ΜΜΕ

Γυναίκες

Διάφορα

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα