Εκδόσεις / Έντυπα

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες, σε ποιούς απευθύνεται  και τους τομείς παρέμβασης, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, είναι διαθέσιμες στο έντυπο ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ (ελληνικα) και  WHO WE ARE (αγγλικά)

   

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε έντυπα της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου που επικεντρώνονται στην πρόληψη ή/και περιέχουν πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Απευθύνονται τόσο σε ειδικούς στον τομέα της ουσιοεξάρτησης, όσο και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως οι έφηβοι, γονείς, εκπαιδευτικοί κλπ.


Εξαρτησιογόνες Ουσίες

Αλκοόλ

ΜΜΕ

Γυναίκες

Διάφορα

Ενημερωτικό Δελτίο ΑΑΕΚ

Με το μηνιαίο της Ενημερωτικό Δελτίο, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) συνεχίζει την ενημέρωση των συνεργατών της και της κοινωνίας ευρύτερα για θέματα που άπτονται του ρόλου της ως του ανώτατου φορέα της χώρας μας σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης.

Ιανουάριος 2021

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα