Αδειοδοτημένα Προληπτικά προγράμματα από την ΑΑΕΚ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μέσα από το πλαίσιο που η νομοθεσία ορίζει, προχωρεί σε αδειοδότηση προγραμμάτων που πληρούν τις προδιαγραφές καλής πρακτικής και τα οποία οφείλουν να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης στην ΑΑΕΚ.  Για τα έντυπα αδειοδότησης ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ και για τον κατάλογο των αδειοδοτημένων προληπτικών προγραμμάτων ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ.

Επιπρόσθετα η ΑΑΕΚ, εντοπίζει συγκεκριμένες ανάγκες/κενά που υπάρχουν και  προβαίνει σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για επιχορήγηση στοχευμένων προγραμμάτων. Για τα επιχορηγημένα προγράμματα του 2020 ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα