Αδειοδοτημένα Προληπτικά προγράμματα από την ΑΑΕΚ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου μέσα από το πλαίσιο που η νομοθεσία ορίζει, προχωρεί σε αδειοδότηση προγραμμάτων που πληρούν τις προδιαγραφές καλής πρακτικής και τα οποία οφείλουν να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης στην ΑΑΕΚ.  Για τα έντυπα αδειοδότησης ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ. 

Επιπρόσθετα η ΑΑΕΚ, εντοπίζει συγκεκριμένες ανάγκες/κενά που υπάρχουν και  προβαίνει σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού για επιχορήγηση στοχευμένων προγραμμάτων.

Για τον κατάλογο των αδειοδοτημένων και επιχορηγημένων προγραμμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο, ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα