Προγράμματα Κοινωνικής υποστήριξης

Τα Προγράμματα Κοινωνικής Επανένταξης έχουν σκοπό να στηρίξουν τα άτομα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη μετάβαση από το θεραπευτικό σύστημα στην επανένταξη τους στη κοινωνία ενισχύοντας την ενεργητική και παραγωγική συμμετοχή τους σ’ αυτήν. Οι παρεμβάσεις κοινωνικής επανένταξης απευθύνονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση, ενώ μπορούν να απευθύνονται και σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάθε είδους εξάρτησης ή ακόμα και σε όλες τις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες που εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής επανένταξης. Το στοιχείο της θεραπείας, είτε ιατρικής είτε ψυχοκοινωνικής, δεν απαιτείται απαραίτητα.


Ανάπτυξη Προγράμματος Κοινωνικής Επανένταξης ατόμων που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπισαν στο παρελθόν προβλήματα ουσιοεξάρτησης – ‘ΕΝΤΑΞΗ’

Η Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου εφαρμόζουν το Πρόγραμμα ‘ΕΝΤΑΞΗ’.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη υπηρεσίας κοινωνικής επανένταξης στην οποία θα παραπέμπονται άτομα που αντιμετωπίζουν ή αντιμετώπιζαν στο παρελθόν προβλήματα με την ουσιοεξάρτηση, από όλες τις κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες, καθώς και ιδιωτικές υπηρεσίες ή/και παράλληλα με την ολοκλήρωση της θεραπείας τους.

Στάδια Υλοποίησης Προγράμματος:

  • Εκτίμηση ατομικών αναγκών και ενδιαφερόντων που συμβάλλουν στην κοινωνική επανένταξη ατόμων μέσα από τη διαδικασία προσωπικής αξιολόγησης
  • Παροχή συμβουλευτικής σε θέματα κατάρτισης και εργασίας
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή γενικού προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 50 ωρών
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών για τρείς διαφορετικές εξειδικεύσεις
  • Τοποθέτηση σε επιχειρήσεις για πρακτική εξάσκηση και παρακολούθηση

Αριθμός συμμετεχόντων: Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες σε 50 τουλάχιστον άτομα από όλη την Κύπρο

Περισσότερες πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στη Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στις Ελένη Γκούρλα, τηλ. 22842574, email: gourla.e@unic.ac.cy.


Παραχώρηση Κουπονιών σε άτομα που συμμετέχουν σε Προγράμματα Θεραπείας

Στο πλαίσιο στήριξης των ατόμων που βρίσκονται σε θεραπευτική διαδικασία, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) προχωρεί ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πόρων της στην παραχώρηση αριθμού κουπονιών για χρήση από υπεραγορές σε όλη την Κύπρο. Τα κουπόνια παρέχονται στους δικαιούχους μετά από γραπτό αίτημα συμπληρωμένο από το θεραπευτή που τους παρακολουθεί και το οποίο υποβάλλεται στην ΑΑΕΚ.


Σχέδιο Κοινωνικής Υποστήριξης ατόμων με ιστορικό εξάρτησης 

Σκοπός του Σχεδίου το οποίο διαχειρίζεται και στηρίζει οικονομικά η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου είναι να δώσει οικονομική στήριξη σε άτομα που αντιμετώπιζαν στο παρελθόν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης και βρίσκονται σε στάδιο κοινωνικής επανένταξης, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της μετάβασης από το θεραπευτικό σύστημα στην αυτοδύναμη κοινωνική τους παρουσία, με μια συμμετοχή ενεργή και παραγωγική και να βοηθήσει ούτως ώστε η μετάβαση αυτή να γίνει ομαλά και σταθερά. Το Σχέδιο καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες που αφορούν κυρίως στη στέγαση, απόκτηση οικιακού εξοπλισμού/επίπλωσης, κάλυψη εξόδων σίτισης/ένδυσης, κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης ή/και επαγγελματικής κατάρτισης (κάλυψη εξόδων σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικού υπολογιστή, βιβλίων, κλπ.), καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων διακίνησης στο πλαίσιο της θεραπείας τους.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα