Αποστολή

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) είναι ο Ανώτατος συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και αποτελεί από τον Νοέμβριο του 2017 τη μετεξέλιξη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (2000).

Η ΑΑΕΚ χωρίζεται σε  δυο τμήματα, το Τμήμα Πολιτικής και το Τμήμα Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ, και έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

 • Το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020,
 • Το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των σχετικών μέτρων και παρεμβάσεων,
 • Την προώθηση νομοθετικών μέτρων,
 • Την προώθηση έγκαιρης και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφόρησης, ενημέρωσης και διαφώτισης,
 • Την αδειοδότηση μέτρων, προγραμμάτων και παρεμβάσεων πρόληψης, θεραπείας, μείωσης της βλάβης και κοινωνικής επανένταξης και η επιχορήγηση των αδειοδοτημένων προγραμμάτων των μη κυβερνητικών οργανισμών,
 • Την παρακολούθηση για εντοπισμό τυχόν άμεσης ή έμμεσης προβολής ή διαφήμισης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών,
 • Την ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχα διεθνή και εθνικά Σώματα/ Οργανισμούς,
 • Την υλοποίηση παρεμβάσεων ή προγραμμάτων,
 • Τη συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων,
 • Τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία ηλεκτρονικού δικτύου πληροφοριών και
 • Τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA).

Η σημασία του ρόλου που επιτελεί η ΑΑΕΚ είναι εμφανής απο την ύπαρξη και σύσταση της Εθνικής Επιτροπής η οποία συγκαλείται απο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος και προεδρεύει και απαρτίζεται απο τους Υπουργούς Υγείας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Παιδείας και Πολιτισμού, Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άμυνας και Οικονομικών. 

Ενημερωτικό έντυπο "ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ"  και στα αγγλικά  'WHO WE ARE' της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα