Ανοικτές Τηλεφωνικές Γραμμές

Στην Κύπρο, λειτουργούν Ανοικτές Τηλεφωνικές Γραµµές που παρέχουν πληροφόρηση, καθοδήγηση ή / και συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα παραποµπής του ατόµου ή της οικογένειας σε δοµές  και  προγράµµατα  στα  οποία  µπορούν  να  απευθυνθούν  για  εξειδικευµένη βοήθεια.

Ανοικτές τηλεφωνικές γραµµές στις οποίες παρέχονται οι πιο κάτω υπηρεσίες:

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Αριθµός Τηλεφωνικής Γραµµής Ενημέρωσης και Βοήθειας: 1402

Συγκεκριμένα, η τηλεφωνική γραμμή χειρίζεται ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στην εξάρτηση από νόμιμες ή/και παράνομες ουσίες εξάρτησης, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

  • Πληροφορίες για τις ουσίες
  • Θεραπευτικά προγράμματα που λειτουργούν στην Κύπρο
  • Διαχείριση υπερβολικής δόσης
  • Μέτρα μείωσης της βλάβης που παρέχονται στην Κύπρο
  • Διαχείριση κρίσεων που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών
  • Πληροφορίες για άλλα συναφή θέματα, όπως η νομοθεσία του νάρκοτεστ, ο Περί Θεραπείας Κατηγορουμένων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος, το πρωτόκολλο παραπομπής νεαρών συλληφθέντων, τα προληπτικά προγράμματα, το θέμα της κάνναβης και το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στα πλαίσια της κοινωνικής επανένταξης.

Τη Γραμμή 1402 χειρίζονται λειτουργοί του Προγράμματος 'ΣΤΟΧΟΣ'. Οι ώρες λειτουργίας της Γραμμής είναι:

Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00–22:00 και Σαββατοκυρίακα 15:00-22:00


1422:  τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και στήριξης για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Την ευθύνη για τη λειτουργία της γραμμής 1422 έχει το ΚΕΝΘΕΑ και οι ώρες λειτουργίας της είναι: 9:00 π.μ. - 19:00 μ.μ.


Κέντρο Συµβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας “ΠΕΡΣΕΑΣ”
Αριθµός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραµµής: 1456


Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου
Αριθµός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραµµής: 1410


Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών, Αστυνοµία Κύπρου
Αριθµός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραµµής: 1498


Δωρεάν Γραμμή Διακοπής Καπνίσματος
Αριθµός Ανοικτής Τηλεφωνικής Γραµµής: 1431


Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα