Νομοθεσίες για τις Παράνομες Ουσίες

Καθορίζει τις ελεγχόμενες ουσίες και τις ταξινομεί σε κατηγορίες σύμφωνα με τον βαθμό κινδύνου βλάβης στη δημόσια υγεία, την πιθανότητα κατάχρησης τους κ.λπ. και παραθέτει τις ποινές με βάση την ταξινόμηση αυτή. Επίσης, εισάγει όρια στις ποσότητες για προσωπική χρήση. Ο Νόμος προνοεί για τον έλεγχο των πρόδρομων ουσιών (αυτών δηλ. που μπορούν να εκτραπούν και να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή παράνομων ουσιών), καθώς και των νέων συνθετικών ουσιών.  Για το πλήρες κείμενο και τις σχετικές τροποποιήσεις, πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση που χρήστης ή ουσιοεξαρτημένος κατηγορείται ενώπιον Δικαστηρίου για οποιοδήποτε αδίκημα, με εξαίρεση αδίκημα που συνιστά κακούργημα και το αδίκημα της κατοχής με σκοπό την προμήθεια, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα θεραπείας με το οποίο να εξουσιοδοτεί την παραπομπή του σε Κέντρο Θεραπείας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ αυτούσια τη νομοθεσία.

Ο τροποποιητικός νόμος του περί Οδικής Ασφαλείας του 2016 προνοεί για την εφαρμογή του "Νάρκοτεστ". Το Νάρκοτεστ έχει υιοθετηθεί σαν τέτοιο μέτρο το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην μείωση των δυστυχημάτων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων δυστυχημάτων. Ο Νόμος προβλέπει την επί τόπου λήψη δείγματος σάλιου για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί κατά πόσο ο οδηγός τελεί υπό την επήρεια παράνομων ψυχοδραστικών ουσιών. Σε περίπτωση που η προκαταρκτική εξέταση ανιχνεύσει ναρκωτικά στο δείγμα σάλιου επιβάλλεται δεύτερη επί τόπου παραχώρηση δείγματος σάλιου με σκοπό την εργαστηριακή εξέταση του, για επιβεβαίωση της προκαταρκτικής. Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται ή αποφεύγει να παράσχει δείγμα σάλιου θα είναι ένοχο αδικήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο ακολουθώντας το σύνδεσμο.

Προνοεί για την κατάλληλη χρήση της "ελεγχόμενης παράδοσης" σε τοπικό και διεθνές επίπεδο ως μιας νόμιμης τακτικής για την αναγνώριση των προσώπων που εμπλέκονται στη διάπραξη καθορισμένων αδικημάτων σχετικά με τις παράνομες ουσίες, καθώς και σε παράνομη εμπορία άλλων απαγορευμένων αντικειμένων, όπως είναι τα όπλα και πυρομαχικά. Για το πλήρες κείμενο και τις σχετικές τροποποιήσεις, πατήστε εδώ.

Καθορίζει αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και προνοεί για δήμευση εσόδων από αυτές. Ο Νόμος εξουσιοδοτεί τα δικαστήρια για την αποκάλυψη και προσαγωγή πληροφοριών, εάν αυτές σχετίζονται με έρευνες αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Για το πλήρες κείμενο και τις σχετικές τροποποιήσεις, πατήστε εδώ.

Ειδικές ρυθμίσεις για ποινές στέρησης της ελευθερίας σε σχέση με μητέρες και πρόνοιες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου σε σχέση με αδικήματα που περιλαμβάνονται στον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο. Για το πλήρες κείμενο, πατήστε εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα