2ο προσχέδιο Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Το δεύτερο προσχέδιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και του Σχεδίου Δράσης έχει διαμορφωθεί μέσα από την έντονη και δημιουργική διαβούλευση με Υπουργεία, Υπηρεσίες, θεσμούς, κοινωνικούς φορείς, ομάδες πολιτών, επηρεαζόμενων ατόμων αλλά και την κοινωνία στο σύνολο της. Μπορείτε να δείτε τα προσχέδια και να υποβάλετε τα τελικά σας σχόλια, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020. Επισημαίνεται ότι, αρχές Οκτωβρίου τα έγγραφα θα αποσταλούν στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι έχουν συμβάλει εποικοδομητικά στη διαδικασία διαμόρφωσης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα