Φυλλάδιο με οδηγίες χορήγησης ναλοξόνης

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, προωθεί τη χορήγηση ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών με στόχο τη μείωση των θανάτων που οφείλονται στην υπερβολική δόση αυτών των ουσιών. Για αυτό το σκοπό ετοιμάστηκε και σχετικό φυλλάδιο με απλές οδηγίες χορήγησης της ναλοξόνης, το οποίο θα δίνεται στους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους.

Για να δείτε το φυλλάδιο πατήστε το σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας