Ανακοίνωση τύπου ΑΑΕΚ για μεταφορά της έρευνας ESPAD

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνών στον Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD) αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε από την Ομάδα Πομπιντού του Συμβουλίου της Ευρώπης τη δεκαετία του 1980.

Η έρευνα διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και η Κύπρος συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα από το 1995 με Κύριο Ερευνητή τον Δρ. Βερεσιέ, επιστημονικό διευθυντή του ΚΕΝΘΕΑ,  ενώ από το έτος 2011 η έρευνα διεξάχθηκε σε συνεργασία της ΑΑΕΚ, ΚΕΝΘΕΑ και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, με συντονισμό και αποκλειστική χρηματοδότηση από την Αρχή.

Ο Δρ. Βερεσιές, μετά από την πολύχρονη του συμβολή στην έρευνα, αποφάσισε όπως  αποχωρήσει από τη θέση του Κύριου Ερευνητή του προγράμματος και να αναλάβει το ρόλο του Associated Researcher. Τη θέση του ως Κύριος Ερευνητής, ο Δρ Βερεσιές και το ΚΕΝΘΕΑ αποφάσισε να την παραχωρήσει στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, και συγκεκριμένα στον/ την εκάστοτε Προϊστάμενο/ η του Τμήματος Παρακολούθησης της Αρχής, η οποία είναι και η πλέον αρμόδια για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο ή/και με άλλα κέντρα ή/και πρόσωπα με σκοπό την εναρμόνιση των μεθόδων συλλογής πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων με τις μεθόδους άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκή Ένωσης καθώς και για τη συλλογή, επεξεργασία, μελέτη και αξιολόγηση πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων.

Για την ανακοίνωση ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα