Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης για τις Θεραπευτικές Δομές από την Αρχή  Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης στον τομέα της παροχής θεραπείας των εξαρτήσεων διαμορφώθηκε με στόχο τη διασφάλιση του βέλτιστου δυνατού χειρισμού των ατόμων σε περίοδο κρίσης, που είτε βρίσκονται σε θεραπεία, είτε αιτούνται εκ νέου θεραπείας, είτε η ίδια η κρίση τους έχει προκαλέσει ανάγκες θεραπείας/στήριξής. Περιλαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις προς τις Θεραπευτικές Δομές καθώς και όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και των Θεραπευτικών Προγραμμάτων ώστε αυτές να γνωστοποιηθούν στο ευρή κοινό. Τέλος, περιγράφει τη διαδικασία ενεργοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του Σχεδίου και θέτει ως αρμόδιο συντονιστικό φορέα την ΑΑΕΚ. Περισσότερα στο σύνδεσμο εδώ. 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα