Συμμετοχή της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στις εργασίες του νέου θεσμού της Παράλληλης Βουλής

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου συμμετείχε στις εργασίες του νέου θεσμού της Παράλληλης Βουλής, με εκπρόσωπο στην Ιδρυτική Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών, που διεξήχθηκε την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Η Ημερήσια Διάταξη της Ιδρυτικής Συνόδου της Παράλληλης Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών, ασχολήθηκε με την εκλογή Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, γραμματέα και κοσμήτορα της συγκεκριμένης Παράλληλης Βουλής. Περισσότερα στην ανακοίνωση τύπου της ΑΑΕΚ.

 

    

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας