Παράταση υποβολής αιτήσεων: Οικονομική επιχορήγηση προγραμμάτων που συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020 και το Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια 2019-2020.

Η Αρχή Αντιμετώπισης Κύπρου, ως η Αρμόδια Αρχή του Κράτους για τις εξαρτήσεις τόσο στις παράνομες όσο και τις νόμιμες ουσίες καθώς και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, δέχεται προτάσεις για την οικονομική επιχορήγηση προγραμμάτων  που συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020 και το Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια 2019-2020.

Οι φορείς που θα τύχουν επιχορήγησης, θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαια μέσω των οποίων θα δεσμεύονται για την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων που έχουν καταθέσει.

Σημειώνεται ότι τα προγράμματα θα τυγχάνουν επιχορήγησης εφόσον αποδεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΑΑΕΚ για το 2020. Σε  περίπτωση μη έγκρισης των απαιτούμενων κονδυλίων στον Προϋπολογισμό της, η ΑΑΕΚ δεν δεσμεύεται με οιονδήποτε τρόπο.

 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής, η 30η Απριλίου 2020, μέχρι τις 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το έντυπο οικονομικής Επιχορήγησης Προγραμμάτων Θεραπείας για το έτος 2020, ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας