Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αξιολόγηση της πολιτικής για αντιμετώπιση των ναρκωτικών»

Το Drug Policy Network South East Europe και το Trimbos Institute διοργάνωσαν στις 10 Φεβρουαρίου 2021 το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «Αξιολόγηση της πολιτικής για αντιμετώπιση των ναρκωτικών», στο οποίο συμμετείχε ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Δρ. Χρίστος Μηνά.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε, μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2013- 2020 την οποία διεξήγαγε το Trimbos Institute, κατόπιν προκήρυξης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Περισσότερα στην ανακοίνωση τύπου της ΑΑΕΚ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα