Διαβούλευση για τους Κανονισμούς Περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (Συλλογή Στοιχείων και Πληροφοριών από την Αρχή) Κανονισμοί του 2021

Αγαπητοί συνεργάτες,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, θερμή παράκληση όπως μας αποστείλετε τα σχόλια/ εισηγήσεις σας, με βάση το σχετικό έντυπο σχολίων (Παράρτημα 2) σε ότι αφορά το προσχέδιο των Κανονισμών (Παράρτημα 1) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 8 Φεβρουαρίου 2021 είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ioanna.yiasemi@naac.org.cy)

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Κανονισμοί για συλλογή στοιχείων

Έντυπο σχολίων/εισηγήσεων

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα