Αλκοόλ

Μέσα στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις Παράνομες ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ, 2013-2020, προωθούνται δράσεις για τη μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. Προτεραιότητα μας αλλά και όλης της Ευρώπης είναι η προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της βλάβης που σχετίζεται με την κατανάλωση και την βαριά επεισοδιακή κατανάλωση αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά, στους έφηβους και στους νέους. Τα δύο αυτά σημεία αντιπροσωπεύουν τις κοινές ανησυχίες όλων των κρατών μελών. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Αλκοόλ 2014 - 2017 στην ομάδα στόχο «νέοι» συμπεριλαμβάνει το αγέννητο παιδί, τα παιδιά, τους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες μέχρι  25 χρονών. Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει την προστασία των παιδιών, αγκαλιάζοντας τα διαφορετικά νόμιμα όρια ηλικίας κατανάλωσης αλκοόλ  σε όλη την Ευρώπη μέσα από στοχευμένες δράσεις, όπως επίσης και την αντιμετώπιση της επιβλαβούς και επικίνδυνης χρήσης μεταξύ των νέων που βρίσκονται πάνω από το νόμιμο όριο ηλικίας.

Η προσέγγιση αυτή συνάδει επίσης και με τις επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι ο εγκέφαλος δεν αναπτύσσεται πλήρως πριν από τα 25 χρόνια, καθιστώντας τα παιδιά και τους νέους ιδιαίτερα ευάλωτους στο αλκοόλ. Η προστασία των νέων από τις βλάβες που προκαλούνται από το αλκοόλ είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντική, και αυτό απαιτεί την εφαρμογή ενός εύρους δράσεων που να απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ηλικίας μεταξύ των νέων.

Δείτε τα τελευταία στοιχεία αναφορικά με τη χρήση και κατάχρηση του αλκοόλ στην Κύπρο, πατώντας το σύνδεσμο

Έντυπο Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ: «5 χρόνια πολιτικής για το αλκοόλ 2013-2018».

Συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ στην εγκυμοσύνη και στην περίοδο θηλασμού

Η περίοδος εγκυμοσύνης μιας γυναίκας αποτελεί μοναδική ευκαιρία για προώθηση μηνυμάτων δημόσιας υγείας, που αποσκοπούν στην αλλαγή συμπεριφοράς και στην υιοθέτηση νέων και υγιέστερων συνηθειών. Οι μέλλουσες μητέρες έχοντας στόχο τη διασφάλιση υγείας του παιδιού τους, είναι πιο δεκτικές σε συμβουλές και πληροφορίες έτσι ώστε να παρέχουν όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες για το παιδί που θα φέρουν στον κόσμο. Περαιτέρω, η παρότρυνση της εγκύου από τους επαγγελματίες υγείας για υιοθέτηση θετικών αλλαγών στον τρόπο ζωής της κατά  την περίοδο της εγκυμοσύνης, είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την υγεία και την ευημερία της ίδιας και του εμβρύου.

Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει μια σειρά μόνιμων σωματικών και νευρογνωστικών ανωμαλιών γνωστών ως φάσμα διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού (FASD), συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων διαγνώσεων συνδρόμου εμβρυϊκού αλκοολισμού (FAS), μερικού FAS και νευροαναπτυξιακής διαταραχής λόγω έκθεσης στο αλκοόλ που επηρεάζει περίπου το 2%-5% των γεννήσεων στις ΗΠΑ και Δυτικές χώρες της Ευρώπης.

Παρ’ όλες τις μελέτες  που υποστηρίζουν ότι η μέτρια- βαριά κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη συνδέεται με σειρά σοβαρών αρνητικών συνεπειών για το έμβρυο, όσον αφορά στη μικρή-μέτρια κατανάλωση αλκοόλ κατά την εγκυμοσύνη τα στοιχεία παραμένουν μέχρι σήμερα ασαφή και ασυνεπή. Η πρόσφατη προοπτική μελέτη κοορτής δεν φαίνεται να επαληθεύει αύξηση των κινδύνων με μικρή-μέτρια κατανάλωση αλκοόλ στο πρώτο και τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης για επιλεγμένα αποτελέσματα γέννησης όπως αυτές που συνδέονται με τη μέτρια-βαρία και βαριά επεισοδιακή κατανάλωση. Καταληκτικά, οι ερευνητές συμπέραναν ότι λόγω μεθοδολογικών αδυναμιών των ερευνών που εκπονήθηκαν, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να αποκλείσει ότι η κατανάλωση σε χαμηλά-μέτρια επίπεδα είναι ασφαλής.

Γενική Οδηγία- Σύσταση Δημόσιας Υγείας: Ενώ οι ερευνητές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα ερευνητικά στοιχεία που να επισημαίνουν τη σχέση χαμηλής-μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ με αρνητικές συνέπειες για το έμβρυο, οι μελλοντικές μητέρες είναι καλύτερα να αποφεύγουν τη κατανάλωση αλκοόλ πριν τη σύλληψη και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού για αποφυγή όλων των πιθανών κινδύνων. Η ασφαλέστερη επιλογή στην περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, η οποία αποτελεί την επίσημη σύσταση που ενδείκνυται να δίνεται από όλους τους επαγγελματίες, είναι η μηδενική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και παράλληλα η αποφυγή έκθεσης στο ενεργητικό ή στο παθητικό κάπνισμα.

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού πραγματοποιείται σε διεθνές επίπεδο κάθε χρόνο στις 9 Σεπτεμβρίου. Η ένατη μέρα του ενάτου μήνα του χρόνου, η οποία επιλέγηκε με βάση τους εννέα μήνες κύησης, σκιαγραφεί τις αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με την κατανάλωση του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Κατά την ημέρα αυτή, ενισχύονται οι προσπάθειες για ενθάρρυνση της πλήρους αποχής τις κρίσιμες αυτές περιόδους για την σωστή ανάπτυξη του εμβρύου και του νεογνού και για αποφυγή όχι μόνο προβλημάτων υγείας του αγέννητου παιδιού και της μητέρας, αλλά και των κοινωνικών προβλημάτων που μπορεί να επιφέρει.

Συνεπώς, στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και το Φάσμα Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού για το 2018, ήταν η προώθηση έγκυρης ενημέρωσης για την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής ανάμεσα στις γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, καθώς και η ενίσχυση της γνώσης ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σχετικά με το σύνδρομο του εμβρυϊκού αλκοολισμού και του φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού. Μέσα στο πλαίσιο της  ημέρας ευαισθητοποίησης, η Αρχή πραγματοποίησε διάσκεψη τύπου στις 12 Σεπτεμβρίου του 2018 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η οποία εστίασε στην προώθηση των δύο ξεχωριστών εντύπων που διαμορφώθηκαν σχετικά με το θέμα αυτό, μέσα στα πλαίσια των εργασιών της Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού.

Νοουμένου ότι η εγκυμοσύνη είναι μια πολύ σημαντική περίοδος στη ζωή της κάθε γυναίκας, το έντυπο «Υγιεινός τρόπος ζωής κατά την εγκυμοσύνη και την περίοδο του θηλασμού» αποτελεί ένα σημαντικό οδηγό εάν μια γυναικά είναι έγκυος, σκέφτεται ή προγραμματίζει να αποκτήσει παιδί. Στο έντυπο αυτό μια γυναίκα μπορεί να βρει συμβουλές για το πως μπορεί να προετοιμαστεί και να αποφύγει ουσίες όπως το αλκοόλ και τον καπνό, έτσι ώστε να φροντίσει σωστά τόσο τον εαυτό της όσο και το έμβρυο.

Οι «Κλινικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του εμβρυϊκού αλκοολισμού και του φάσματος διαταραχής εμβρυϊκού αλκοολισμού» από την άλλη αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με την χρήση αλκοόλ στην εγκυμοσύνη. Οι κατευθύνσεις αυτές αναδεικνύουν μεταξύ άλλων τους παράγοντες επικινδυνότητας σε έγκυες γυναίκες και γυναίκες σε γόνιμη ηλικία, την επίσημη σύσταση δημόσιας υγείας, την κατανόηση του ρόλου των επαγγελματιών υγείας για την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εγκυμοσύνη, καθώς επίσης και τις πρόσφατες επιστημονικά τεκμηριωμένες καλές πρακτικές και παρεμβάσεις για επαρκή στήριξη σε παιδιά και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της χρήσης αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με διαταραχή εμβρυϊκού αλκοολισμού.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση του Συνδρόμου Εμβρυϊκού Αλκοολισμού και του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυϊκού Αλκοολισμού συστάθηκε υπό τον συντονισμό της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στις αρχές του 2018. Στόχος της Εθνικής Επιτροπής είναι η προώθηση και  εφαρμογή νέων και αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία ευάλωτων ομάδων και πιο συγκεκριμένα  των εγκύων γυναικών και του εμβρύου όπως καθορίζονται από το Σχέδιο Δράσης 2017-2020 για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Υγείας, την Παιδιατρική Εταιρεία και την Γυναικολογική/Μαιευτική Εταιρεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ψυχολόγων, τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων/ Διατροφολόγων Κύπρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας