Αλκοόλ

Στην Κύπρο, επιτελείται από το Τμήμα Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ της ΑΑΕΚ, µια οργανωμένη προσπάθεια για διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών και την εις βάθος επεξεργασία τους, µε σκοπό τη διαμόρφωση µιας περιεκτικής εικόνας για την κατάσταση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Κύπρο. Από το 2012 έχει παράλληλα ξεκινήσει μια συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της χρήσης και κατάχρησης του αλκοόλ. 

Οι ετήσιες εκθέσεις είναι διαθέσιμες πιο κάτω:

Ετήσια έκθεση για το αλκοόλ 2019

Ετήσια έκθεση για το αλκοόλ 2017

Ετήσια έκθεση για το αλκοόλ 2012

Για το πρωτόκολλο του Δείκτη αίτησης θεραπείας για το αλκοόλ, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα