Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

Υπογράφηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου της ΑΑΕΚ, Δρ. Χρύσανθου Γεωργίου και του Προέδρου του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, κ. Μάριου Φιλίππου. Κατά την υπογραφή του Μνημονίου τα δύο Μέρη συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, όπως συνεργαστούν σε τομείς που αφορούν στην πρόληψη χρήσης ουσιών εξάρτησης, στην από κοινού υλοποίηση δράσεων σε θέματα που αφορούν στους βασικούς τομείς που επηρεάζουν τη ζωή των νέων με προβλήματα χρήσης ουσιών, όπως η απασχόληση, η κινητικότητα, η διαχείριση σταδιοδρομίας και η ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση.

Περισσότερα στην ανακοίνωση τύπου της ΑΑΕΚ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας