Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το Προληπτικό Πρόγραμμα 'ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ'

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) δέχεται προτάσεις για ανάπτυξη του Προληπτικού Προγράμματος "ΑΝΕΜΟΠΛΟΙΑ". Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών των παιδιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της ψυχολογικής στήριξης, της κοινωνικής στήριξης ή/και των υγιών εναλλακτικών δραστηριοτήτων, νοουμένου ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθεί το κόστος αυτών των αναγκών από την ίδια την οικογένεια ή δεν καλύπτονται ήδη από άλλα προγράμματα/κρατικά βοηθήματα.

Οι Ανάδοχοι Φορείς που θα υποβάλουν πρόταση θα πρέπει να έχουν εντοπίσει πέντε (5) διαφορετικές περιπτώσεις παιδιών, ηλικίας 9-13 ετών, τα οποία να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και να έχουν εξασφαλίσει γραπτή συγκατάθεση των γονιών. Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων, Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12:00μμ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nasia.fotsiou@naac.org.cy

 Για την προκήρυξη ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας