Πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο για τις Εξαρτήσεις "Science Behind Addictions"

Το πρόγραμμα του Πρώτου Επιστημονικού Συνεδρίου για τις Εξαρτήσεις "Science Behind Addictions", το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11- 12 Σεπτεμβρίου 2019 στο Κέντρο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στη Λευκωσία έχει επικαιροποιηθεί και είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις εγγραφές, πατήστε εδώ

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας