Πρόγραμμα "Παίζω, δεν εμπαίζομαι"

Το πρόγραμμα "Παίζω δεν εμπαίζομαι" είναι ένα προληπτικό πρόγραμμα για τη θωράκιση των μαθητών από τον παθολογικό στοιχηματισμό και τα τυχερά παιγνίδια. Διεξάγεται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου και απευθύνεται σε έφηβους μαθητές, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το σχετικό ενημερωτικό έντυπο:

.

.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας