ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ για τη Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα «Αποτροπή και μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά»

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), διοργάνωσε την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την «Αποτροπή και μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά», μέσα στο πλαίσιο παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπισης της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020 και το Σχέδιο Δράσης 2017-2020. Στη συνάντηση προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «ΕΜΠΟΥΣΑ Έφηβοι και Αλκοόλ», της σκηνοθέτη ‘Έλενας Αλωνεύτη, και ακολουθήσε συζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα συμπεράσματα της συζήτησης, πατήστε το σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας