Ανακοίνωση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει ενημερωθεί για την καταδίκη σε φυλάκιση ατόμου που αντιμετωπίζει προβλήματα ουσιοεξάρτησης, το οποίο εδώ και 5 μήνες βρίσκεται σε Κέντρο Θεραπείας. Χωρίς καμία διάθεση να παρέμβουμε στις διαδικασίες της δικαιοσύνης οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές, είμαστε ως Αρχή υποχρεωμένοι να σημειώσουμε την μεγάλη ζημιά που προκαλείται σε ένα άτομο όταν διακόπτεται το συνεχές της θεραπείας που λαμβάνει. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν πρόκειται για άτομο που προέβη σε εγκληματική ενέργεια το 2010, έκανε το δύσκολο βήμα να μπει σε Θεραπεία και 9 χρόνια μετά καταδικάζεται σε φυλάκιση. Καλούμε όλους να λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα αλλά και την θεραπευτική διαδικασία αξιοποιώντας την νομοθεσία περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων με τρόπο που να προφυλάσσουν την κοινωνία αλλά να μην θυματοποιούν τον χρήστη.

Ως Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου καλούμε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στον αγώνα κατά των ουσιών εξάρτησης να παραμείνουν συνεπείς στην αντιμετώπιση του φαινομένου στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας. Οι αποφάσεις και ενέργειες της πολιτείας οφείλουν να βρίσκονται στην κατεύθυνση της ανατροπής του στίγματος του χρήστη και της στήριξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ουσιοεξάρτησης. Μέσα από το συγκεκριμένο γεγονός είναι προφανής η ανάγκη για εξειδικευμένων Drug Courts τα οποία θα λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας