Το επιχορηγημένο πρόγραμμα της ΑΑΕΚ "Party Safe", στο ενημερωτικό δελτίο του EUCPN

Πρόληψη της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά: στο ενημερωτικό δελτίο του EUCPN/ European Crime Reduction Network Μαΐου 2020, φιλοξενείται και το επιχορηγημένο πρόγραμμα της ΑΑΕΚ 'Party Safe'. Δείτε πιο κάτω: Cypriot project: "Party Safe"

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας