Παρουσίαση Έρευνας ΑΑΕΚ: Το Κοινωνικό κόστος των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, 2018

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, Διάσκεψη Τύπου, στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της τρίτης σειράς της έρευνας με θέμα: «Το Κοινωνικό Κόστος των Παράνομων Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην Κύπρο, 2018», την οποία διενήργησε για λογαριασμό της, η εταιρεία Insights Market Research IMR Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η έρευνα αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της ΑΑΕΚ για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας της κατάστασης του φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης στην Κύπρο.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι για κάθε 1€ που ξοδεύεται για την πρόληψη, 1.61€ διατίθενται προς την ΑΑΕΚ, 5.11€ δαπανώνται στις δομές θεραπείας, 8.77€ αντιστοιχούν σε απώλειες εισοδημάτων και 57€ κοστίζει η επιβολή του νόμου.

Σύμφωνα με τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας, παρατηρείται μια διαχρονική τάση αυξημένης κατανομής κονδυλίων στον τομέα της επιβολής του νόμου, σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς.  Αυτό δείχνει την ανάγκη ανακατανομής των κονδυλίων.  Παράλληλα, μειώθηκαν δραστικά οι δαπάνες για πρόληψη και έρευνα σχετικά με τον τομέα των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών με αναλογία. Αυτό θέτει την ανάγκη για να επενδύσουμε περισσότερα σε αυτούς τους τομείς. Η δαπάνη συντονισμού παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το 2006, με την ποσοστιαία, ωστόσο, αναλογία της, ως προς τις συνολικές δαπάνες του κοινωνικού κόστους των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών κατά το έτος 2016, να έχει μειωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τη θεραπεία. Το ποσοστό είναι μόλις στο 7.4%. Αυτό σημαίνει πως εάν δεν δίνονται κονδύλια για να υπάρχει  επαρκή  θεραπεία, τότε αναπόφευκτα είναι πολύ δαπανηρή η καταστολή.

Η εκτίμηση του κοινωνικού κόστους των παράνομων ουσιών  αποτελεί ανεκτίμητο εργαλείο για την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ και για την πολιτεία ευρύτερα, αφού δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εκάστοτε πολιτικών που χαράσσονται για τα ναρκωτικά και βοηθά στον εντοπισμό κενών σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση, ερευνητικών αναγκών και επιθυμητών προσαρμογών και ρυθμίσεων στα εθνικά συστήματα αναφοράς.

Σχετικό βίντεο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο εδώ.

Για τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ. 

                

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα