Παρουσίαση Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2018 και στοιχεία για την Κύπρο

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ, η Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2018, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA) καθώς και στοιχεία για την Κύπρο. Σχετικό υλικό είναι διαθέσιμο πιο κάτω:

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας