Παράδοση της Ετήσιας Aνασκόπησης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Ετήσια Ανασκόπηση της Αρχής. Η ανασκόπηση αποτελεί την πρώτη ενοποιημένη έκθεση, η οποία αναφέρεται τόσο στην αποτίμηση του έργου και των δράσεων της ΑΑΕΚ για το έτος 2017, όσο και στο έργο όλων των εμπλεκόμενων - για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής - συνεργατών της. Για πρόσβαση ακολουθήστε το σύνδεσμο

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας