Ομάδα Ενδυνάμωσης Γονιών «Συζητάμε, μαθαίνουμε, ενδυναμωνόμαστε»

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου  και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, διοργανώνουν Ομάδα Ενδυνάμωσης Γονέων. Σκοπός είναι η ανάπτυξη προσωπικών και γονεϊκών δεξιοτήτων μέσα από τη συζήτηση, τη βιωματική άσκηση και το ελεύθερο μοίρασμα σκέψεων, γνώσεων και εμπειριών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Έναρξη: 18/07/2018.Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο εδώ. 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας