Συνάντηση Προέδρου ΑΑΕΚ με Εθνικό Συντονιστή για τα Ναρκωτικά της Αυστρίας

Ο Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου, βρίσκεται σήμερα, μετά από επίσημη πρόσκληση από τον Εθνικό Συντονιστή για τα Ναρκωτικά της Αυστρίας Dr. Franz Pietsch, στη Βιέννη για συζήτηση τρόπων συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας