Παγκόσμια Ημέρα ευαισθητοποίησης κατά της απώλειας και σπατάλης τροφίμων.

Στην ΕΕ, περίπου το 20% των τροφίμων που παράγονται, χάνεται ή σπαταλάται, με τα νοικοκυριά να παράγουν πάνω από το ήμισυ των συνολικών απορριμμάτων τροφίμων (47 εκατομμύρια τόνους).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου το ένα τρίτο όλων των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση χάνεται ή σπαταλάται.

 Για να βοηθήσει τους καταναλωτές να σπαταλούν λιγότερα τρόφιμα, ο ΟΗΕ προτείνει τα μηνύματα: προγραμματίζετε τα γεύματά σας, γνωρίζετε τις  χρονικές ενδείξεις τους , αποθηκεύστε τα τρόφιμα σωστά.

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της  απώλειας και σπατάλης τροφίμων,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία αυτή,  έχει αναπτύξει μια εκστρατεία κοινωνικής δικτύωσης με  συμβουλές για την αποφυγή σπατάλης τροφίμων στο σπίτι, με στόχο τους καταναλωτές, που θα γίνει στις 29/9/2020.

Μπορείτε να την  παρακολουθήσετε και  συμμετάσχετε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης #FLWDay  και  #FoodWasteEU.

Στις δράσεις αυτές συμμετέχει και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών  , ο   Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών  BEUC και πολλές άλλες οργανώσεις καταναλωτών.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο εδώ. 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα