Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμαμτα για έρευνα που σχετίζεται με τα ναρκωτικά

Σχετικές πληροφορίες για Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για έρευνα στον τομέα των ναρκωτικών, καθώς και πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να υποβάλει αίτηση, είναι διαθέσιμες στον πιο κάτω σύνδεσμο

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας