Ευρωπαϊκό βραβείο για την πρόληψη του καπνίσματος για ΜΚΟ 2018

Ευρωπαϊκό βραβείο προς MKO που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης του καπνίσματος.

1ο βραβείο:  20 000 ευρώ, 2ο βραβείο: 15 000 ευρώ,

3ο βραβείο10 000ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκης Επιτροπής.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι 15 Ιουνίου 2018. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον πιο κάτω σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας