Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), και αναφορικά με τη 7η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ, η οποία προγραμματίζεται μεταξύ 02-08 Δεκεμβρίου του 2019, το πρόγραμμα Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης Βλάβης «ΣΤΟΧΟΣ» έχει σχεδιάσει δράση για τις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2019.

Σημειώνεται ότι η δράση αυτή πραγματοποιείται τα τελευταία 3 χρόνια με επιτυχία.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί μέτρηση επιπέδων αλκοόλης σε νεαρά ενήλικα άτομα έξω από πολυσύχναστα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης της Λευκωσίας. Μετά από έρευνα πεδίου έχει φανεί πως τα σημεία όπου η παρέμβαση θα ήταν αποτελεσματικότερη αφορά τη «πλατεία Φανερωμένης», λόγω του ότι παρατηρείται μεγάλος αριθμός πληθυσμού στόχου στη συγκεκριμένη περιοχή. Παρακάτω, παραθέτουμε συνοπτική περιγραφή της παρέμβασης.

«Εσείς ποσό ήπιατε; Φιλική υπενθύμιση».

Στόχος δράσης: Παρεμβάσεις που στοχεύουν στη Μείωση Βλάβης υπέρμετρης κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-30 ετών.
Δομή δράσης: Ενήλικα νεαρά άτομα τα οποία επιθυμούν θα ενημερώνονται για θέματα που αφορούν χρήση και κατάχρηση αλκοόλ, θα χορηγείται έντυπο υλικό αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και τέλος θα γίνει μέτρηση επιπέδων αλκοόλης μέσω της αναπνοής.
Κόστος δράσης: Το κόστος το οποίο αφορά τα αναλώσιμα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αναμένεται να αναλάβει ο «Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος (ΠΑΣ)».
Επαγγελματίες οι οποίοι θα συμμετέχουν στη δράσης: Νοσηλευτικοί Λειτουργοί Ψυχικής Υγείας του προγράμματος «ΣΤΟΧΟΣ».
Ημερομηνία προτεινόμενης δράσης:
5/12/2019& 6/12/2019 ( Πέμπτη και Παρασκευή) από τις 20:00 -24.00
Πληθυσμός Στόχος: Νεαρά άτομα ηλικίας 18-30 ετών
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Έχουν ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση για περιορισμό των συνδεόμενων με την υπέρμετρη κατανάλωση του αλκοόλ ατομικών και κοινωνικών βλαβών.