Έρευνα του EMCDDA: "Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe", Μάιος 2020

Από τις αρχές του 2020, οι Ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν μια άνευ προηγουμένου απειλή της δημόσιας υγείας
με την εμφάνιση της νόσου του κορανοϊού (COVID-19). Για να διερευνήσει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις αυτής της πανδημίας στις δομές που προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα ναρκωτικών στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία EMCDDA, ξεκίνησε μια 'μελέτη τάσης' για να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση.
Αυτή η μελέτη παρέχει μια ταχεία αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά στην επίδραση του COVID-19 στην παροχή υπηρεσιώνκαθώς και στη συμπεριφορά των ατόμων που αναζητούν βοήθεια. Για προσβαση στη μελέτη του EMCDDA τίτλο: "Impact of COVID-19 on drug services and help-seeking in Europe", ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας