Ευρωπαϊκή έκθεση για τα Ναρκωτικά 2019

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) εξέδωσε Δελτίο Τύπου αναφορικά με τις τάσεις για τα Ναρκωτικά του 2019. 

Σημειώνεται ότι η έκθεση του Κέντρου για το 2019 θα παρουσιαστεί ταυτόχρονα σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες στις 6 Ιουνίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν σύντομα.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας