Δημόσια Διαβούλευση Εθνική Στρατηγική για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028: κατάθεση εισηγήσεων μέχρι 1η Ιουνίου 2020

Αγαπητοί συνεργάτες, μπορείτε να δείτε το προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης και το προσχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής  και να καταθέσετε τις εισηγήσεις σας και τυχόν σχόλια, μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.

Για το προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ

Για το προσχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής ακολουθήστε στο σύνδεσμο εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας