«Κάνναβη και οδήγηση: ερωτήσεις και απαντήσεις για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», EMCDDA, CCSA, 2018.

Με τη χρήση κάνναβης και την εξελισσόμενη πολιτική σε διεθνές επίπεδο, η μειωμένη ικανότητα οδήγησης λόγω χρήσης ναρκωτικών, έχει καταστεί όλο και πιο σημαντικό ζήτημα πολιτικής. Αυτή η έκδοση  παρέχει σε όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα της κάνναβης, μια σύντομη επισκόπηση των σημερινών γνώσεων και των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της οδήγησης. Για την έκδοση ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας