Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Παγκύπρια Επισκόπηση Γενικού Πληθυσμού για τη Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών και άλλων Εξαρτητικών Συμπεριφορών».

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Παγκύπρια Επισκόπηση Γενικού Πληθυσμού για τη Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών και άλλων Εξαρτητικών Συμπεριφορών». Η έρευνα διεξάγεται κάθε 3 χρόνια από το έτος 2006.  Φέτος θα διεξαχθεί η πέμπτη (5η) στη σειρά έρευνα.

Γενικός στόχος της έρευνας  είναι η εκτίμηση της χρήσης ουσιών εξάρτησης αλλά και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών στον γενικό πληθυσμό με τυποποιημένο τρόπο, έτσι ώστε να συνάδει στο μέγιστο βαθμό με τα ευρωπαϊκά κριτήρια.

Εκτιμώμενη αξία σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€42.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας