Προληπτικό πρόγραμμα "ΑΝΤΕΞΑΡΤΗΣΗ" στους Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας

Με στόχο την προώθηση του προληπτικού προγράμματος "ΑΝΤΕΞΑΡΤΗΣΗ" που εφαρμόζεται στους Δήμους της Επαρχίας Λάρνακας, ετοιμάστηκαν από τον φορέα υλοποίησης τρία βίντεοκλιπ με τη συμβολή γνωστών Κύπριων καλλιτεχνών.

Τα βίντεοκλιπ είναι διαθέσιμα στο κανάλι της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου:

1. https://www.youtube.com/watch?v=gAyjIKA1djk

2. https://www.youtube.com/watch?v=HWYCZeQEt48

3. https://www.youtube.com/watch?v=LT4KwTdTATI

Επίσης, πληροφορίες για την περιοδεύουσα συμβουλευτική, η οποία προωθείται στα πλαίσια του προγράμματος, μπορείτε να βρείτε στη σχετική αφίσα:

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας