ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων,

Η ομάδα στόχος της πρότασης για υλοποίηση προληπτικού προγράμματος όπως αναφέρει και η προκήρυξη απορρέει από την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020 , το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΑΑΕΚ για την Αντιμετώπιση του καπνίσματος και την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Παθολογικής Ενασχόλησης με τα Τυχερά Παιχνίδια (2018-2020), ενώ θα εξυπηρετεί παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες  και των οικογενειών τους.

Συνεπώς οι ομάδες στόχου είναι Παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, μαθητές/στρατιώτες σε πειραματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, παιδιά φυλακισμένων, παιδιά ψυχικά ασθενών γονιών, παιδία με γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις ουσίες εξάρτησης ή την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιγνίδια, , παιδιά που έχουν δεχθεί / δέχονται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, παιδιά υπό την επιμέλεια του κράτους, παιδιά μετανάστες, παιδιά/ έφηβοι με παραβατική συμπεριφορά.

Όπου παιδιά/έφηβοι συμπεριλαμβάνονται και οι νέοι (μέχρι 30 ετών).

Η διαδικασία εντοπισμού της ομάδας στόχου αναμένεται όπως καταγραφεί στην πρόταση του προγράμματος στη διαμόρφωση της παρέμβασης αφού αποτελεί και κριτήριο αξιολόγησης της κάθε πρότασης. 

 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας