ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΑΕΚ: Συντονιστική συνάντηση για τον έλεγχο του καπνίσματος, 3 Μαίου, 2018

Δεδομένου ότι η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας αποτελεί το ασφαλέστερο μέτρο πρόληψης για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς επίσης και της ενθάρρυνσης για διακοπή του καπνίσματος,  η ΑΑΕΚ διοργάνωσε στις 3 Μαΐου 2018 συντονιστική συνάντηση με σκοπό τη διευκρίνιση αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων στη διενέργεια ελέγχων για το κάπνισμα και επίλυση των προβλημάτων που παρατηρούνται στη διαδικασία αυτή.  Για πρόσβαση στην ανακοίνωση τύπου της Αρχής, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας