1422: Νέα τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και στήριξης για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια

Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί στο πλαίσιο συνεργασίας της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας του Καζίνο, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και του ΚΕΝΘΕΑ

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας