Υπογραφή Συμφωνίας Χρηματοδότησης για ανάπτυξη Προγράμματος για παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών στα εγκεκριμένα από την ΑΑΕΚ Θεραπευτικά Προγραμμάτων παγκύπρια

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021, στα γραφεία της ΑΑΕΚ υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης για ανάπτυξη Προγράμματος για παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών στα εγκεκριμένα από την ΑΑΕΚ Θεραπευτικά Προγραμμάτων Παγκύπρια «Κερδίζοντας τη ζωή μου: Παρεμβάσεις κοινωνικής επανένταξης» από την κοινοπραξία Insights Market Research (IMR) και MC2.
Σκοπός του εν λόγω Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών προς τα εγκεκριμένα από την ΑΑΕΚ Θεραπευτικά Προγράμματα που λειτουργούν στην Κύπρο σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της θεραπευτικής πορείας των ατόμων με ιστορικό εξάρτησης και κάλυψης του κενού που παρατηρείται σε υπηρεσίες υποστήριξης και κοινωνικής επανένταξης. Μέσα από την ανάπτυξη του Προγράμματος αναμένεται τα άτομα της ομάδας στόχου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους σε κοινωνικό, ψυχολογικό και επαγγελματικό επίπεδο με απώτερο στόχο την κοινωνική αποκατάστασή τους και την αποφυγή της υποτροπής. Αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα που πρώτη φορά υλοποιείται στην Κύπρο, ενώ έρχεται να καλύψει μια διαχρονική ανάγκη και κενό που υπήρχε σε όλα σχεδόν τα θεραπευτικά προγράμματα της χώρας.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα