Σχέδιο Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με ιστορικό εξάρτησης 2021

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με ιστορικό εξάρτησης. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι αποδεδειγμένα βρίσκονται σε θεραπεία για διάρκεια τουλάχιστον 3 συνεχόμενων μηνών, εξαιρουμένης της διαδικασίας αξιολόγησης, σε εγκεκριμένο από την ΑΑΕΚ πρόγραμμα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή, 7 Μάϊου 2021. Τα έγγραφα του Σχεδίου και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα