Σχέδιο Δημοσίευση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) οφείλοντας να τηρήσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας περί Διακιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα, (Νόμος 184/ (Ι) 2017), πρωχωρεί στην ανάρτηση του Σχεδίου Δημοσίευσης, το οποίο δίνει πρόσβαση σε πληροφορίες που διαθέτει η Αρχή προς κάθε ενδιαφερόμενο. Για το Σχέδιο Δημοσίευσης ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα