Νέα έκδοση του ΕMCDDA για τα συνθετικά κανναβινοειδή στην Ευρώπη

Αυτή η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία EMCDDA, παρέχει μια ανασκόπηση της τρέχουσας γνώσης σχετικά με τα συνθετικά κανναβινοειδή που παρακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης της ΕΕ. Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να εμπλουτίσει τη γνώση αναφορικά με τα συνθετικά κανναβινοειδή στην Ευρώπη και να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταποκριθούν σε θέματα δημόσιας υγείας  και στις κοινωνικές προκλήσεις που προκαλούνται από τέτοιες ουσίες. Περισσότερα στην έκδοση στο σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα