Συνάντηση του Προέδρου της ΑΑΕΚ με τον Υπουργό Άμυνας

Μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) και του Υπουργείου Άμυνας, πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιουλίου, συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της ΑΑΕΚ, Δρ. Χρύσανθου Γεωργίου και του Υπουργού Άμυνας, κ. Σάββα Αγγελίδης.

Η συνάντηση, η οποία ήταν η πρώτη επίσημη  μεταξύ των δύο φορέων μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Υπουργού, αποσκοπούσε στην ενημέρωση για το Μνημόνιο Συνεργασίας της ΑΑΕΚ κι του ΥΠΑΜ, την μέχρι στιγμής αποτίμηση των αποτελεσμάτων αυτής της συνεργασίας, καθώς και εισηγήσεις για ενίσχυση των δράσεων.  Για την ανακοίνωση τύπου ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας